Ordbok med kjønnsnøytralt språk

Inklusivt og kjønnsnøytralt språk betyr ikke bare å respektere andres pronomen. Det inkluderer innebærer også å beskrive jobben deres, posisjonen de er i, forhold, osv. på en måte som ikke antar kjønnet deres. Ikke alle brannmenn er menn. Ikke alle ektefeller er en “mann” eller en “kone”.

Når du snakker til eller om noen og du ikke vet hvilket kjønn de er, til en gruppe med folk av forskjellig kjønn, og spesielt til ikke-binære personer som foretrekker “de”, bruk de nøytrale formene.

Under denne teksten presenterer vi en ordbok med noen av ordene du kan holde et øye med på. Du kan bidra til den og legge til dine forslag.

Del: